• Allt i lager för snabba leverans
  • Alltid 30 dagars öppet köp
  • Frakt 49.-

Policy

https://www.shirtstore.se/pub_docs/files/Policy/Policy-KatTopp.jpg
Personuppgiftspolicy
Din integritet är och har alltid varit viktig för oss, och vi månar om att du ska förstå hur dina personuppgifter hanteras av oss och våra samarbetspartners. Hybris ansvarar för den information du delar med dig av till oss och i denna policy beskriver vi hur dina uppgifter blir behandlade, lagrade och hur de hanteras av oss och våra partners.

Sammanställning av vår personuppgiftspolicy
Hybris (Shirtstore) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Hybris/Shirtstore för att administrera hela kundrelationen och dess flöde samt för marknadsföringsändamål. Hybris/Shirtstore och våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig tillexempel en trygg betalningsprocess, för att kunna fullfölja köpeavtal, leverans, reklamationer, kundtjänst etc. Personuppgifter används även för att säkerställa din identitet och utföra kreditbedömningar. Uppgifterna används för Hybris egen del och för våra partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Hybris värnar om skyddet av de personuppgifter vi hanterar och har vidtagit åtgärder för att skydda dessa uppgifter. Du har rätt att begära att få information om de uppgifter som rör dig, så som ett utdrag av registrerade uppgifter, att registrerade uppgifter ändras och att dina registrerade uppgifter raderas. (Om inte annan lagstiftning som tex bokföringslagen hindrar detta) Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare direkt marknadskommunikation.

Vilka är vi som personuppgiftsansvariga?
Shirtstore drivs av Hybris Production AB med säte i Trelleborg, Sverige, organisationsnummer 556643-5730. Hybris Production är ett helägt dotterbolag till Hybris Holding organisationsnummer 556888-9439. Hybris ansvarar för den information och de uppgifter som vi lagrar eller som du lämnar ifrån dig till oss, detta kan tex vara information du uppger på hemsidan, via telefon, epost, kundtjänstärenden, chat eller på annat sätt.

Våra kontaktuppgifter är: kundtjanst@shirtstore.se Hybris Production AB, Sätesadress: Stävievägen 312-80, 23193 Trelleborg, Sverige Besöksadress: Genvägen 1D, 23162 Trelleborg, Sverige Telefon (+46) 0410-35 35 00

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?
Vår personuppgiftspolicy tillämpas för alla som använder, besöker registrerar sig eller handlar från vår hemsida, policyn appliceras även vid aktivitet och användning av våra sociala medier, appar, tävlingar och liknande. Det vi i denna policy kallar personuppgift avser sådan data där någon enskilt eller kombinerat med annan info kan identifiera en användare till en fysisk person.

Vilka data samlas in och hur används den?
Vår strävan är alltid att inte samla mer data än vad vi behöver för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig som använder vår hemsida eller som köpare av våra produkter, dock samlas olika data in även om ett köp inte fullföljs, bla för statistik, analys av köpbeetenden/trafik samt marknadsföring och liknande.
GDPR-General DataProtectionRegulation är en lag som bestämmer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas, och vi är enligt denna lag personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi lagrar och hanterar.

Säkerhet
Vår målsättning är alltid att hantera alla personuppgifter med största försiktighet och med våra kunders rätt till integritet som moralisk måttstock. Hybris har vidtagit åtgärder sen många år tillbaka där vi skyddar de data vi behandlar genom både tekniska och interna organisatoriska försiktighetsåtgärder. Även internt är det begränsat vilka inom företaget som har åtkomst till olika personuppgifter.

Hybris som personuppgiftsbiträde
Vid specifika tillfällen och situationer kan Hybris även agera som personuppgiftsbiträde åt andra företag för att ett köp eller en funktion i butiken ska kunna fungera.

Underbiträden till Hybris
Vi som personuppgiftsansvariga använder oss även av underbiträden i flertalet olika situationer. Mellan Hybris och dessa underbiträden finns avtal som reglerar hur underbiträdet får lov att hantera de data vi gemensamt delar. Underbiträdena är även dessa i samtliga situationer ansvariga för att följa GDPR-lagstiftningenoch att datan hanteras enligt överenskommelse och lagstiftning.

Hur används cookies
Hybris Production AB använder cookies och annan spårningsteknik för att ge dig tillgång till alla funktioner på webbplatsen, anpassa din användarupplevelse, utföra analys och leverera personliga annonser på våra webbplatser, i våra appar och i våra nyhetsbrev på internet och i sociala medier.
Vad är en cookie?


En cookie är en liten textfil som laddas ner till din enhet – till exempel din dator eller smartphone – när du kommer åt våra webbplatser. Vi använder cookies och liknande teknik för att vår webbplats ska fungera effektivt och för att göra din användarupplevelse säkrare och mer personlig. När vi hänvisar till cookies menar vi:
första- och tredjepartscookies,
spårpixlar och plugin-program, inklusive teknik från tredjepartsutgivare,
annan spårningsteknik. Alla cookies har en utgivare, vilket visar vem cookien tillhör. Utgivaren är ägaren av den domän som anges i cookien. När du besöker vår webbplats placerar vi cookies på din enhet av olika skäl. Sådana cookies kallas förstapartscookies. Cookies som placeras ut av ett tredjepartsföretag, till exempel sociala medieplattformar eller leverantörer av annonsnätverk eller annonsteknik, kallas tredjepartscookies. 


Du kan enkelt förhindra att din webbläsare tar emot cookies genom att ändra webbläsarens cookieinställningar. Alla kommersiella webbläsare har funktioner för hantering av cookies. Titta efter i din webbläsare för att ta reda på hur du raderar eller stänger av cookies m.m. Om du väljer att stänga av cookies kan det hända att funktionerna begränsas eller att din användarupplevelse försämras.


 Namn / Key Domän   Giltighet  Beskrivning
 _gid  google.com  1 dag  Google Analytics
 _ga   google.com  2 år   Google Analytics
 _gat   google.com  1 minut   Google Analytics
 _fbp  facebook.com  3 månader  Facebook

Här kan ni läsa mer om hur Google använder er data Här kan ni läsa mer om hur Meta / Facebook använder er data

Hur använder vi personuppgifter inom direktmarknadsföring?
Hybris jobbar även med vad man kallar direktmarknadsföring, detta kan tex omfatta de nyhetsbrev som skickas av oss via epost, retargeting via annonser på andra hemsidor än våra egna, samarbeten med annonsörer, via sociala medier och diverse kundklubbar. Vårt mål är alltid att denna marknadsföring ska vara så relevant som möjligt för den som informationen riktas emot.

Överföring av information
Hybris och våra underbiträden sparar och lagrar personuppgifter samt bokföringsunderlag inom EU. (För våra norska kunder även i Norge) Vi säljer ingen data till 3:e part utan alla som har tillgång till de uppgifter vi ansvarar över har åtkomst till dessa för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande gentemot kund och myndigheter samt för Hybris eget intresse av att driva försäljning.

Dina rättigheter som har personuppgifter registrerade hos Hybris
En stor skillnad mot tidigare lagstiftning och tolkning av denna är att du idag har rätt att förstå och ska informeras om dina rättigheter över din data och hur dina personuppgifter behandlas. Vi har därför sammanställt en lista med de olika personuppgiftsbehandlingar som vi utför för att ge dig en samlad bild av ändamålet, den rättsliga grunden samt hur länge olika uppgifter sparas. En gång om året har du rätt att framställa en begäran om ett registerutdrag från oss där du kan se vilka data vi sparat om dig. Du har rätt att begära att vi rättar uppgifter om vi registrerat någon som är felaktigt. Du har rätt att få dina uppgifter raderade under vissa förutsättningar. Ifall uppgifterna inte längre behövs för det ändamålet de samlades in, om uppgifterna är sparade med ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke, om behandlingen är grundad på en intresseavvägning och denna inte längre kan anses relevant, om personuppgifterna har behandlats utan rättslig grund eller om du inte är intresserad av direktmarknadsföring. Du har även rätt att få dina personuppgifter flyttade, det man kallar dataportabilitet, du har rätt att begära att behandlingen och att den insamlade datan begränsas dock ej i de fall behandlingen sker för att vi ska kunna fullfölja ett åtagande tex köp eller kundtjänstärende, du har även rätt att klaga till oss eller www.integritetsskyddsmyndigheten.se och invända mot viss behandling. Observera att din rätt till att ”bli bortglömd” och få personuppgifter raderade inte gäller om det finns annan lagstiftning som kolliderar med denna rätt, tex är vi enligt lag skyldiga att spara bokföringsunderlag i 8år. Önskar du en specificerad lista av de personuppgiftsbehandlingar som förekommer hos oss är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. För att kontakta oss gällande frågor om vårt GDPR-arbete eller gällande dina rättigheter som registrerad mailar du oss på kundtjanst@shirtstore.se

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Ändringar efter nya tolkningar av GDPR efterhand som prejudikat utkommer samt övriga förändringar kommer löpande att publiceras i denna personuppgiftspolicy.

Shirtstore använder och analyserar cookies för att kunna ge dig ett personligt anpassat innehåll och personligt utformade annonser. Genom att klicka på "OK" godkänner du vårt användande av cookies och vår integritetspolicy.


Läs mer om våra cookies och integritetspolicy