• Allt i lager för snabba leverans
  • Alltid 30 dagars öppet köp
  • Frakt 49.-

Policy

https://www.shirtstore.se/pub_docs/files/Policy/Policy-KatTopp.jpg
Personuppgiftspolicy
Din integritet är och har alltid varit viktig för oss, och vi månar om att du ska förstå hur dina personuppgifter hanteras av oss och våra samarbetspartners. Hybris ansvarar för den information du delar med dig av till oss och i denna policy beskriver vi hur dina uppgifter blir behandlade, lagrade och hur de hanteras av oss och våra partners.

Sammanställning av vår personuppgiftspolicy
Hybris (Shirtstore) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Hybris/Shirtstore för att administrera hela kundrelationen och dess flöde samt för marknadsföringsändamål. Hybris/Shirtstore och våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig tillexempel en trygg betalningsprocess, för att kunna fullfölja köpeavtal, leverans, reklamationer, kundtjänst etc. Personuppgifter används även för att säkerställa din identitet och utföra kreditbedömningar. Uppgifterna används för Hybris egen del och för våra partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Hybris värnar om skyddet av de personuppgifter vi hanterar och har vidtagit åtgärder för att skydda dessa uppgifter. Du har rätt att begära att få information om de uppgifter som rör dig, så som ett utdrag av registrerade uppgifter, att registrerade uppgifter ändras och att dina registrerade uppgifter raderas. (Om inte annan lagstiftning som tex bokföringslagen hindrar detta) Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare direkt marknadskommunikation.

Vilka är vi som personuppgiftsansvariga?
Shirtstore drivs av Hybris Production AB med säte i Trelleborg, Sverige, organisationsnummer 556643-5730. Hybris Production är ett helägt dotterbolag till Hybris Holding organisationsnummer 556888-9439. Hybris ansvarar för den information och de uppgifter som vi lagrar eller som du lämnar ifrån dig till oss, detta kan tex vara information du uppger på hemsidan, via telefon, epost, kundtjänstärenden, chat eller på annat sätt.

Våra kontaktuppgifter är: kundtjanst@shirtstore.se Hybris Production AB, Sätesadress: Stävievägen 312-80, 23193 Trelleborg, Sverige Besöksadress: Genvägen 1D, 23162 Trelleborg, Sverige Telefon (+46) 0410-35 35 00

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?
Vår personuppgiftspolicy tillämpas för alla som använder, besöker registrerar sig eller handlar från vår hemsida, policyn appliceras även vid aktivitet och användning av våra sociala medier, appar, tävlingar och liknande. Det vi i denna policy kallar personuppgift avser sådan data där någon enskilt eller kombinerat med annan info kan identifiera en användare till en fysisk person.

Vilka data samlas in och hur används den?
Vår strävan är alltid att inte samla mer data än vad vi behöver för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig som använder vår hemsida eller som köpare av våra produkter, dock samlas olika data in även om ett köp inte fullföljs, bla för statistik, analys av köpbeetenden/trafik samt marknadsföring och liknande.
GDPR-General DataProtectionRegulation är en lag som bestämmer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas, och vi är enligt denna lag personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi lagrar och hanterar.

Säkerhet
Vår målsättning är alltid att hantera alla personuppgifter med största försiktighet och med våra kunders rätt till integritet som moralisk måttstock. Hybris har vidtagit åtgärder sen många år tillbaka där vi skyddar de data vi behandlar genom både tekniska och interna organisatoriska försiktighetsåtgärder. Även internt är det begränsat vilka inom företaget som har åtkomst till olika personuppgifter.

Hybris som personuppgiftsbiträde
Vid specifika tillfällen och situationer kan Hybris även agera som personuppgiftsbiträde åt andra företag för att ett köp eller en funktion i butiken ska kunna fungera.

Underbiträden till Hybris
Vi som personuppgiftsansvariga använder oss även av underbiträden i flertalet olika situationer. Mellan Hybris och dessa underbiträden finns avtal som reglerar hur underbiträdet får lov att hantera de data vi gemensamt delar. Underbiträdena är även dessa i samtliga situationer ansvariga för att följa GDPR-lagstiftningenoch att datan hanteras enligt överenskommelse och lagstiftning.

Hur används cookies
Hybris använder sig av cookies för att butiken ska fungera, för att samla in statistik till vår marknadsföring samt framtida utveckling. Cookies används av nästan alla webbsidor.
I vissa fall fungerar en sida inte alls utan cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator och gör det möjligt för en web-sida att känna igen din dator och samla in information om exempelvis vilka varor du tittat på och lägger i din varukorg. En cookie kan inte se vem du är eller vad du heter, heller inte var du bor eller vem som använder din dator, den kan heller inte sprida några virus eller skada din dators program. Via cookies kan vi även visa annonser för dig, även efter att du lämnat vår hemsida, så att reklam för oss visas på andra sidor.
Väljer du att inte acceptera cookies kan du ställa in detta i din browser, observera då att flertalet av funktionerna i butiken kommer inte att fungera och det kommer kanske inte att fungera att genomföra ditt köp.

Hur använder vi personuppgifter inom direktmarknadsföring?
Hybris jobbar även med vad man kallar direktmarknadsföring, detta kan tex omfatta de nyhetsbrev som skickas av oss via epost, retargeting via annonser på andra hemsidor än våra egna, samarbeten med annonsörer, via sociala medier och diverse kundklubbar. Vårt mål är alltid att denna marknadsföring ska vara så relevant som möjligt för den som informationen riktas emot.

Överföring av information
Hybris och våra underbiträden sparar och lagrar personuppgifter samt bokföringsunderlag inom EU. (För våra norska kunder även i Norge) Vi säljer ingen data till 3:e part utan alla som har tillgång till de uppgifter vi ansvarar över har åtkomst till dessa för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande gentemot kund och myndigheter samt för Hybris eget intresse av att driva försäljning.

Dina rättigheter som har personuppgifter registrerade hos Hybris
En stor skillnad mot tidigare lagstiftning och tolkning av denna är att du idag har rätt att förstå och ska informeras om dina rättigheter över din data och hur dina personuppgifter behandlas. Vi har därför sammanställt en lista med de olika personuppgiftsbehandlingar som vi utför för att ge dig en samlad bild av ändamålet, den rättsliga grunden samt hur länge olika uppgifter sparas. En gång om året har du rätt att framställa en begäran om ett registerutdrag från oss där du kan se vilka data vi sparat om dig. Du har rätt att begära att vi rättar uppgifter om vi registrerat någon som är felaktigt. Du har rätt att få dina uppgifter raderade under vissa förutsättningar. Ifall uppgifterna inte längre behövs för det ändamålet de samlades in, om uppgifterna är sparade med ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke, om behandlingen är grundad på en intresseavvägning och denna inte längre kan anses relevant, om personuppgifterna har behandlats utan rättslig grund eller om du inte är intresserad av direktmarknadsföring. Du har även rätt att få dina personuppgifter flyttade, det man kallar dataportabilitet, du har rätt att begära att behandlingen och att den insamlade datan begränsas dock ej i de fall behandlingen sker för att vi ska kunna fullfölja ett åtagande tex köp eller kundtjänstärende, du har även rätt att klaga till oss eller www.integritetsskyddsmyndigheten.se och invända mot viss behandling. Observera att din rätt till att ”bli bortglömd” och få personuppgifter raderade inte gäller om det finns annan lagstiftning som kolliderar med denna rätt, tex är vi enligt lag skyldiga att spara bokföringsunderlag i 8år. Önskar du en specificerad lista av de personuppgiftsbehandlingar som förekommer hos oss är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. För att kontakta oss gällande frågor om vårt GDPR-arbete eller gällande dina rättigheter som registrerad mailar du oss på kundtjanst@shirtstore.se

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Ändringar efter nya tolkningar av GDPR efterhand som prejudikat utkommer samt övriga förändringar kommer löpande att publiceras i denna personuppgiftspolicy.

Hej, vi använder cookies för du ska få den bästa möjliga shoppingupplevelsen på vår webbplats. Läs mer om våra cookies.